Nasza polityka działalności charytatywnej

Tak niewiele potrzeba, by pomóc tak wielu

Hołdując idei społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enaj, elementem działalności jest wspieranie inicjatyw prospołecznych. Dobroczynność to dla nas nie tylko satysfakcja z niesienia pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim efekt poczucia odpowiedzialności wobec potrzeb i wyzwań stojących przed społeczeństwem i chęć wniesienia osobistego wkładu w kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Wyrównywanie szans

Ofiarność to nie tylko odruch serca, to także przewidywanie i chęć osobistego wpływu na to, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości. Dlatego Grupa Enaj w ramach prowadzonej przez siebie polityki charytatywnej, skupia się przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy.

Karta Zasad Grupy Enaj

Zaangażowanie społeczne jest spójne z przyjętą przez Enaj Kartą Zasad i w pełni realizuje jej ideę odpowiedzialnego biznesu opartego na takich wartościach jak: przejrzystość, równość, szacunek, wzajemność, wolność oraz zaufanie w relacjach z całym otoczeniem firmy: pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i społeczeństwem.

Wszystkie prośby o wsparcie przesyłane do Enaj Group są wnikliwie analizowane. Warunkiem rozpatrzenia prośby jest nadesłanie wniosku o wsparcie w formie darowizny. W zakresie działań charytatywnych decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez P. Ewę Bienka. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnej inicjatywy prospołecznej Enaj kieruje się określonymi zasadami zaangażowania społecznego.

close
Translate »